Privatlivspolitik

Når du benytter dig af SBC Peoples tjenester, behandler vi dine personoplysninger i henhold til denne privatlivspolitik.  

Vi mener, at beskyttelsen af de personoplysninger, som angives på webstedet af medarbejdere, kandidater, konsulenter og kunder og andre relationer og besøgende er af afgørende betydning. Personoplysningerne håndteres og beskyttes derfor med største omhu i henhold til de relevante bestemmelser i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og persondataforordningen. 

Hvem er vi?

SBC People ApS A/S (CVR-nr. 44104679) med adresse på Ny Østergade 15, 1. sal, 1101 København K (i det følgende kaldet “SBC People”), er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles (“dataansvarlig” inden for rammerne af persondataforordningen). 

Hvornår indsamler vi personoplysninger?

Vi indsamler dine oplysninger fra det øjeblik, du indtaster og angiver dine oplysninger på vores websted eller bliver registreret på andre måder for at gøre brug af vores tjenester. 

Vi indsamler dine personoplysninger, når fx:

 • Du søger om et konsulentjob (enten opfordret eller uopfordret)
 • Du er i et rekrutteringsforløb hos os
 • Du kontakter os om et forretningssamarbejde
 • Du abonnerer på vores nyhedsbrev
 • Du tilmelder dig en event, et seminar, møde eller kursus
 • Du kontakter os via en kontaktformular på hjemmesiden
 • Du i øvrigt kontakter os

Vi indsamler også dine oplysninger i det tidsrum, hvor du er registreret hos SBC People med henblik på at gøre brug af vores tjenester, fx oplysninger om opgaveønsker, personlige eller sociale kvaliteter, brancher du gerne vil arbejde indenfor, ønskede arbejdstider osv. Vi indsamler desuden personoplysninger fra andre kilder, fx oplysninger fra de referencer, du har givet os.

Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

SBC People indsamler og behandler dine oplysninger for at kunne udføre og levere vores tjenester og ydelser, herunder screening og udvælgelse af kandidater, oprettelse og vedligeholdelse af kartotek over kandidater, levering af aftalte opgaver og projekter mv.

Kandidater (selvstændige konsulenter) 

Vi indsamler og behandler dine personlige data for at kunne:  
 • Levere og administrere de tjenester, du har anmodet om ved at lade dig registrere hos SBC People, dvs. for at finde passende opgaver og projekter til dig. Vi vurderer på denne måde, hvorvidt du er egnet til og til rådighed for opgaver og projekter, hvor indhentning af referencer m.m. evt. også benyttes. 
 • Udføre en screening, hvis det er nødvendigt i forhold til den opgave eller det projekt, der skal findes en kandidat til.
 • Indgå og opretholde et samarbejdsforhold med dig og udføre de relevante administrative opgaver i denne forbindelse.
 • Overholde gældende love og regler, hvis vi har indgået en samarbejdsaftale med dig.
 • Kontakte dig vedrørende nyhedsbreve, events, kampagner og kommercielle tilbud, der kunne være interessante for dig, dog kun hvis du har tilmeldt dig at modtage dette.
 • Ringe eller skrive mails til dig, hvis du har udfyldt en af vores formularer.
Vi behandler disse oplysninger:
 • Når du har givet os dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 
 • For at sikre korrekt indgåelse af aftalen mellem dig og SBC People.
 • For at overholde juridiske forpligtelser.
 • På grundlag af en legitim interesse efter omhyggelig vurdering og afbalancering af interesserne. 

Kundeemner, kunder og leverandører

Vi indsamler og behandler dine personlige data:  
 • For at fremme og udvikle en nuværende eller fremtidig forretningsrelation med nuværende eller potentielle kunder og leverandører. 
 • For at administrere og håndtere aftaleforholdet mellem SBC People og kunder og leverandører.
 • For at gennemføre markedsanalyser, systemtests samt forretnings- og metodeudvikling.
 • For at levere direct marketing og tilbud fra SBC People, dog kun hvis du har tilmeldt dig at modtage dette.
Vi behandler disse oplysninger:
 • Når du har givet os dit samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 
 • For at sikre korrekt indgåelse af aftalen mellem dig og SBC People.
 • For at overholde juridiske forpligtelser.
 • På grundlag af en legitim interesse efter omhyggelig vurdering og afbalancering af interesserne. 

Hvilke personoplysninger indsamler vi om dig?

SBC People behandler kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt i forhold til det formål, oplysningerne er indsamlet til. Registrering af personoplysninger foregår kun, hvis det er nødvendigt for at overholde de juridiske forpligtelser, for så vidt der er givet samtykke til dette, eller det er tilladt i henhold til gældende lov. “Følsomme personoplysninger” henviser til oplysninger om en persons race, religion, domme, politiske holdninger, helbred, seksuelle praksis, fagforeningsmedlemskab og/eller personoplysninger angående ulovlig adfærd eller chikane.  

Kandidater (selvstændige konsulenter)

Nogle af de data, vi indsamler, er obligatoriske, hvis du skal kunne benytte vores tjenester. Det kan være hensigtsmæssigt at indsamle yderligere oplysninger for at kunne matche vores tjenester bedre med dine krav og kvalifikationer eller for at imødekomme mere specifikke kundeanmodninger eller forpligtelser. Du er selv ansvarlig for, at de angivne oplysninger er nøjagtige og relevante, og vi registrerer de oplysninger, du selv har oplyst. Dette drejer sig mere specifikt om (dokumenter med) personoplysninger, herunder følgende:

 • Navn og adresseoplysninger, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger
 • CV, oplysninger om uddannelse, erfaring og kompetencer
 • Oplysninger om kurser og uddannelse og/eller tests, som du har fulgt eller taget
 • Andre oplysninger, som er eller kunne være vigtige i forhold til vurderingen af kandidatens egnethed, f.eks. referencer, noter og certifikater
 • CPR-nummer, ID

Kundeemner, kunder og leverandører

SBC People kan indsamle følgende personoplysninger for personer, der arbejder for kundeemner, kunder og leverandører:  
 • Navn og adresseoplysninger, e-mailadresse og andre kontaktoplysninger 
 • Jobtitel/jobrolle
 • CVR-nummer
 • Andre relevante oplysninger om relationen 

Hvordan opbevarer vi dine persondata

Vi opbevarer og behandler dine personlige oplysninger i FluentCRM, som er vores valgte platform til håndtering af kundedata. Vi træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger beskyttes mod uautoriseret adgang, tab eller offentliggørelse.

Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

Kandidater (selvstændige konsulenter)

SBC People kan videregive dine personoplysninger til kunder og underleverandører (fx databehandlere), som udfører tjenester eller opgaver på dennes vegne, leverandører, offentlige myndigheder og andre forretningsforbindelser og i alle andre tilfælde, hvor vi kan blive pålagt at gøre dette, fx ved dom eller kendelse.

Personoplysninger afgives på baggrund af en legitim interesse, en juridisk forpligtelse og/eller for at kunne opfylde kontrakten i overensstemmelse med de formål, der er angivet i afsnittet ”Hvorfor indsamler vi dine personoplysninger”?

Kundeemner, kunder og leverandører

SBC People kan videregive personoplysninger fra forretningsforbindelser, hvis dette er nødvendigt for at kunne realisere målsætningerne for forretningsforbindelsen eller for formålet med opgaven/projektet. Disse oplysninger kan videregives til kandidater, samarbejdspartnere og underleverandører (fx databehandlere), som leverer tjenester på vegne af SBC People samt i alle andre tilfælde, hvor SBC People måtte være pålagt at gøre dette ved dom eller kendelse.

Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysningerne kan videregives til andre lande. SBC People har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle de personoplysninger, der videregives, beskyttes korrekt mod tab eller ulovlig behandling.

Videregivelse af dine personoplysninger til et tredjeland (udenfor EU/EEØ)

Dine personoplysninger kan blive behandlet i eller uden for EU/EØS. Vi videregiver kun dine personoplysninger til lande uden for EU eller EØS, hvis disse lande har passende beskyttelsesforanstaltninger. Sådanne passende foranstaltninger kan omfatte EU-kommissionens standardbestemmelser for dataoverførsler, hvor EU-kommissionen har fastlagt, at det pågældende land har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

SBC People opbevarer dine oplysninger, så længe dette er nødvendigt i forhold til formålet med at indsamle dine oplysninger. De forskellige oplysninger kan derfor blive opbevaret i forskellige tidsrum.

Kandidater – selvstændige konsulenter, der ikke har arbejdet for os endnu

Vi opbevarer dine personoplysninger i 2 år efter din seneste aktivitet (fx møde om projektopgave).

Kandidater – selvstændige konsulenter, der har arbejdet for os 

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter seneste samarbejdsaftale.

Kundeemner, kunder og leverandører

SBC People behandler personoplysninger for relevante personer, der arbejder for virksomheder, vi samarbejder med for at kunne (1) give tilbud på og/eller levere oplysninger om vores tjenester og andre aktiviteter, for at kunne (2) anmode om og gennemgå tilbud og oplysninger om tjenester og produkter til SBC People, for at kunne (3) opretholde en forretningsforbindelse og for at kunne (4) indgå aftaler om og administrere ordrer.

Dine rettigheder

I henhold til GDPR har du ret til at anmode om følgende:  

 • Adgang til de af dine personoplysninger, vi behandler.
 • Ændringer af dine personoplysninger
 • Sletning af dine personoplysninger, også kaldet “retten til at blive glemt”. Denne rettighed er betinget af forholdene, og en anmodning vil muligvis ikke blive efterkommet.
 • Begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Denne rettighed er betinget af forholdene, og en anmodning vil muligvis ikke blive efterkommet.
 • Overførsel af dine personoplysninger. 
 • Indvending mod behandling af dine personoplysninger. Denne ret gælder også for behandlingen af personoplysninger til brug for direct marketing.

Du er til enhver tid berettiget til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at SBC People behandler dine personoplysninger på en måde, der er i strid med den gældende databeskyttelseslovgivning.

Når vi behandler dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker dette dog ikke legitimiteten af en behandling af dine personoplysninger, der er sket med udgangspunkt i dit tidligere samtykke, inden du trak dette samtykke tilbage, eller i tilfælde af yderligere behandling af de samme oplysninger på et andet juridisk grundlag, fx en aftale eller en juridisk forpligtelse, som SBC People er underlagt. 

Du kan trække dit samtykke tilbage på følgende måder:

 • Hvis du har tilmeldt dig til at modtage nyhedsbreve, oplysninger om events, vigtige beskeder eller andre meddelelser, kan du afmelde dig via knappen Afmeld i den e-mail, du har modtaget.
 • Ved at kontakte din kontaktperson hos SBC People eller sende en e-mail til jo@sbcpeople.dk

Sådan gør du brug af dine rettigheder

Hvis du ønsker at få ændret personoplysninger, som du ikke selv kan ændre, eller at få slettet dine personoplysninger, skal du sende en e-mail til jo@sbcpeople.dk

Kontakt

Spørgsmål, kommentarer, klager eller (mistanke om) datalækage

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager i forhold til SBC Peoples behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os via e-mail på jo@sbcpeople.dk (Jeannette Ohrt).

Hvis du har oplysninger om en (mistanke om) datalækage – for eksempel mistanke om tab af eller uautoriseret adgang til personoplysninger, bedes du underrette os om dette med det samme via e-mail på jo@sbcpeople.dk.

Ændringer

SBC People kan til enhver tid med henvisning til forskellige årsager vælge at foretage ændringer af eller tilføjelser til denne privatlivspolitik. Den nyeste version af SBC Peoples privatlivspolitik kan til enhver tid læses på SBC Peoples websted. Denne version er udarbejdet i juni 2023.