Nyt om CSRD, CSDDD og greenwashing

Kan du følge med i de nye krav og reguleringer på bæredygtighedsområdet?

Det går stærkt i øjeblikket.

Her får du et kort overblik over tre aktuelle emner, som er værd at følge med i. Og til sidst i indlægget finder du et link til, hvor du selv kan følge med i kommende krav og regulering.

1. CSRD på vej til dansk lov

Den 7. februar 2024 fremsatte erhvervsministeren forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven m.fl., der implementerer direktivet om bæredygtighedsrapportering – Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD – i dansk lovgivning.

Formålet med lovændringen er at opnå ensartethed og at forbedre virksomheders bæredygtighedsrapportering gennem troværdige data og et opgør med greenwashing. Det skal bl.a. være med til at sikre, at investeringer strømmer mod bæredygtige aktiviteter og virksomheder som defineret i bl.a. EU-taksonomien.

Lovforslaget forventes at være vedtaget, inden Folketinget går på sommerferie, og det kommer til direkte eller indirekte at påvirke de fleste danske virksomheder.

Med andre ord, den formelle implementering af CSRD i dansk lovgivning er nu officielt på vej.

Du kan læse mere om CSRD hos bl.a. Dansk Erhverv her

2. CSDDD-afstemning udskudt på ubestemt tid

Fredag den 6. februar skulle EU have stemt om vedtagelsen af direktivet om virksomheders due diligence inden for bæredygtighed – Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD.

CSDDD vil forpligte virksomheder i hele EU til at udvise due diligence for menneskerettigheder og miljø, og vil fungere som et internationalt benchmark for fremme af ansvarlig virksomhedsadfærd. Det vil skabe lige vilkår i hele EU og dermed fremme den nødvendige handling fra virksomheder og bidrage til bæredygtig udvikling.

Men foreløbigt er afstemningen blevet udskudt på ubestemt tid.

Og hvorfor så det? Det kan du bl.a. læse mere om her

Du kan læse mere om due diligence og processen hos bl.a. Etisk Handel Danmark her.

3. Ny lov mod greenwashing

Til gengæld har Europa-Parlamentet den 17. januar 2024 givet sin endelige godkendelse af et direktiv, der skal forbedre virksomheders produktmærkning og forbyde vildledende miljøanprisninger.

Det vigtigste ved direktivet er, at det har til formål at gøre produktmærkningen klarere og mere troværdig ved at forbyde virksomheder at bruge generelle miljøanprisninger som “miljøvenlig”, “naturlig”, “bionedbrydelig”, “klimaneutral” eller “øko” uden dokumentation.

Et andet vigtigt mål med det nye direktiv er at få producenter og forbrugere til at fokusere mere på varernes holdbarhed. Det betyder bl.a., at garantioplysninger fremover skal være mere synlige, og at der vil blive oprettet en ny, harmoniseret mærkning til at fremhæve varer med en udvidet garantiperiode.

Direktivet skal fungere sammen med det kommende direktiv om grønne anprisninger – Green Claims Directive – som vil være mere specifikt og uddybe betingelserne for at bruge miljøanprisninger.

Direktivet, som Parlamentet har vedtaget, skal nu også godkendes endeligt af Rådet. Herefter bliver det offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, hvorefter medlemslandene har 24 måneder til at gennemføre det i national ret.

Læs mere direktivet her.

Hvis du selv vil følge med

Vil du selv følge med i eksisterende og kommende krav og regulering på bæredygtighedsområdet, så har Dansk Erhverv en god oversigt.

Se oversigten her

Jeannette Ohrt

CEO & Partner
jo@sbcpeople.dk
+45 28 79 33 92

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Har I brug for kompetent hjælp til jeres bæredygtighedsarbejde, så kontakt mig for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig og din virksomhed.